Rozporządzenie Ministra Rolnictwa odnośnie znakowania miodu; ze zmianami. Wejście w życie 18 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

Zachęcam się do zapoznania się z rozporządzeniem z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.


25-02-2024; PZP złożyło projekt rozporządzenia, który czeka na zatwierdzenie. Informacja poniżej.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego nalegał, żeby w treści rozporządzenia znalazła się informacja na temat
%-towej zawartości miodów i krajów ich pochodzenia w mieszankach miodów
. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrobiło projekt w którym zawarto nasze postulaty.

W załączeniu link do projektu rozporządzenia:
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12379207/13020924/13020925/dokument649394.pdf

W projekcie  można było przeczytać „nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany wymienionych w kolejności od największego udziału miodu w całym produkcie wyrażonego w procentach do najmniejszego udziału miodu w całym produkcie wyrażonego w procentach”.
Projekt ten trafił do konsultacji publicznych 13 listopada 2023 r. – czekamy na jego zatwierdzenie.”

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2233

Zarząd Koła

Dodaj komentarz