115 członków Koła  posiada w sumie 2884 rodziny pszczele. Koło skupia również pszczelarzy prowadzących swoje pasieki na terenach powiatów sąsiednich: Żyrardowa, Pruszkowa, Warszawskiego Zachodniego.

W 2022 roku świętowaliśmy 75 rocznicę powstania Koła.

Pszczelarze z Grodziskiego Koła spotykają się na spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła w drugą niedzielę każdego miesiąca. Do corocznej tradycji należą spotkania wigilijno-noworoczne, poprzedzone są mszą świętą, a następnie, dzięki uprzejmości proboszcza parafii św. Anny, kontynuowane są w świetlicy parafialnej. Tradycyjnie w spotkaniach tych mających charakter podsumowania minionego roku uczestniczą również zaproszeni goście – Starosta Grodziski i Burmistrz MiG Grodzisk Maz.

  • Najważniejsze informacje znajdują się w zakładce aktualności.
  • Informacje kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

Przyjęcia nowych członków –> Zakładka KONTAKT

Adres email: sekretariat@pszczelarze-grodziskmaz.pl