O nas

Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba: ul. T. Bairda 40/15, 05-827 Grodzisk Maz.

Koło Pszczelarzy w Grodzisku Maz. jest jednym z największych Kół  spośród  Kół Pszczelarzy skupionych w Mazowieckim Związku Pszczelarzy.

W 2022r świętowaliśmy 75 rocznicę powstania Koła.

115 członków Koła  posiada w sumie 2884 rodziny pszczele. Pszczelarze nie zrzeszeni posiadają około 100 – 110 rodzin pszczelich. Od jednej rodziny pszczelej można zebrać około 20 kg miodu w ciągu roku.

Koło skupia również pszczelarzy prowadzących swoje pasieki na terenach powiatów sąsiednich : Żyrardowa, Pruszkowa, Warszawskiego Zachodniego.

Pasieka p. Tadeusza Jałowieckiego w Odrano Woli Fot. Agnieszka Dudzińska

Zasoby roślin miododajnych na terenie gminy są niewielkie. Składają się na nie drzewostan wierzb, klonów, drzew owocowych w przydomowych ogródkach działkowych, akacji i lip, krzewów i upraw przydomowych. W celu zwiększenia ilości roślin miododajnych, członkowie Koła we własnym zakresie prowadzą nasadzenia drzew i krzewów.

Dominującą rasą pszczoły miodnej użytkowanej przez pszczelarzy grodziskiego Koła jest w 90% populacji rasa „carnica”, która jest pszczoła łagodną. 5% populacji stanowią inne rasy tj. pszczoła włoska, niemiecka, norweska. Pozostałe 5% stanowi pszczoła kaukaska. Członkowie koła prowadzą systematyczną wymianę matek w celu poprawienia wydajności i łagodności pszczół.

Pszczelarze z Grodziskiego Koła spotykają się na spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła w co drugą niedzielę każdego miesiąca. Do corocznej tradycji należą spotkania wigilijno-noworoczne, poprzedzone są mszą świętą, a następnie, dzięki uprzejmości proboszcza parafii św. Anny, kontynuowane są w świetlicy parafialnej. Tradycyjnie w spotkaniach tych mających charakter podsumowania minionego roku uczestniczą również zaproszeni goście – Starosta Grodzieński i Burmistrz MiG Grodzisk Maz.

Pszczoły wracające do ula Fot. Agnieszka Dudzińska

W czasie comiesięcznych spotkań, oprócz spraw organizacyjnych, Zarząd Koła organizuje wykłady szkoleniowe prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Wykładowcy na co dzień pracują na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Akademii Rolniczej w Olsztynie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jak również w jedynej na świecie szkole średniej kształcącej pszczelarzy- Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Swoją wiedzą dzielą się również, zapraszani do prowadzenia wykładów – pszczelarze praktycy,

Corocznie również organizowane są wyjazdy na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i Ogólnopolską Pielgrzymkę Pszczelarzy na Jasną Górę w dniu patrona pszczelarzy –św. Ambrożego , 6 grudnia.

Koło nie ogranicza się do szkolenia własnych członków, przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, organizuje prelekcje popularyzujące spożywanie produktów pszczelich, jak również bierze udział w imprezach plenerowych organizowanych na terenie Grodziska i powiatu.