Do pobrania – Wniosek o nadanie numeru EP

Wniosek o nadanie numeru EP.

Poniżej zamieszczam najważniejsze wnioski (w szczególności polecam instrukcję wypełnienia, oraz instrukcję odnośnie nadania wniosku przez system ePUAP). Swój wniosek wysyłałem przez w/w platformę i wkrótce poinformuję o rezultacie.

Strona rządowa ze wszystkimi wnioskami:
https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Informacje ze strony pasieka24.pl:
https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski/3632-interwencje-w-sektorze-pszczelarskim-2023-2027

Z pozdrowieniem Mikołaj Placer