Rolniczy handel detaliczny w pytaniach i odpowiedziach

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam dokument traktujący o RHD – Rolniczym handlu detalicznym w formie pytań i odpowiedzi. Z pewnością pozwoli on na rozwiązanie chociażby części wątpliwości.

Główny Inspektorat Weterynarii – informacje o RHD

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.

Dodaj komentarz