Informacje odnośnie rejestracji.

Decyzją zarządu Koła rejestracja nowych członków odbywać się będzie tylko na wniosek zainteresowanego będącego jednocześnie członkiem Koła.
Powyższa decyzja nie dotyczy obecnych członków Koła zgodnie ze stanem na 2022 roku. Wkrótce członkowie Koła otrzymają dostęp, oraz wiadomość drogą email.