75 lecie koła pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim

W tym roku nasze koło świętuje 75-lecie!

Uroczyste obchody odbyły się 9 października br.
Sprawozdanie z przebiegu uroczystości przygotowała Elżbieta Jaszczyńska.

„W niedzielę 09 października  2022 roku Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim obchodziło jubileusz 75–lecia swojego istnienia. Uroczystość zainaugurowała msza św.  odprawiona w Kościele  pw. Św. Anny o godz. 12.00.

Mszę celebrował ks. Karol Masicz. Było uroczyście.

Kościół uświetniły sztandar Mazowieckiego Koła Pszczelarzy i sztandary zaprzyjaźnionych Kół     z Grójca, Wyszkowa, Sochaczewa, Łowicza i oczywiście naszego Grodziskiego Koła Pszczelarzy. Ks. Karol powitał przybyłe władze Grodziska Mazowieckiego, władze Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego i zrzeszone w nim Koła oraz wszystkich przybyłych na mszę.

Pierwsze czytanie „Uzdrowienie Naamana” z Drugiej Księgi Królewskiej odczytała Pani Maria Walczak, żona naszego Prezesa Stanisława, drugie czytanie „Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem” z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza przeczytał kol. Mikołaj Placer, członek naszego Koła.

W miejsce homilii ks. Karol odczytał list pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego.

Była to msza dziękczynna  w intencji naszego jubileuszu, 75. lat ciężkiej pracy pszczelarzy, która jest ich służbą, pasją i misją.

Zaniesiono do ołtarza i ofiarowano dary pracy pszczelej: miody i produkty pszczele a także paschał z wosku pszczelego.

Po mszy zaproszeni goście, pszczelarze i ich rodziny spotkali się w sali bankietowej restauracji „Grodzisko” w Natolinie, aby w dalszej części uroczystości uczcić nasz jubileusz.

Spotkanie poprowadził wiceprezes kol. Jacek Wiśniewski. Część oficjalna chwilę trwała, bo jak to w zwyczaju bywa taka uroczystość jest okazją do licznych podziękowań i niekończących się wyróżnień. Nasze talerzyki nie były puste – przekąski były do dyspozycji, obiad trochę później.

Wiceprezes powitał zaproszonych gości: Marka Wieżbickiego – Starostę Powiatu Grodziskiego, Tomasza Krupskiego – Zastępcę Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Joannę Wróblewską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Grodzisku, Marię Grabowską – byłą wieloletnią Sekretarz Gminy Grodzisk Mazowiecki,  Dariusza Skarżyńskiego – Zastępcę Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Piotra Galińskiego – byłego wieloletniego Zastepcę Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Annę Kozłowską – Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Pruszkowie, Stanisława Tęsiorowskiego -Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie, Alicję Pietrzak – Powiatowego Lekarza Weterynarii w powiecie Warszawskim Zachodnim oraz władze Mazowieckiego Koła Pszczelarzy i przedstawicieli zrzeszonych w nim Kół, a także delegacje sztandarowe, które zaszczyciły tę uroczystość jak również wszystkich przybyłych pszczelarzy i ich rodziny. 

Tradycyjnie, jak co roku na noworocznych spotkaniach opłatkowych, ale w tym roku wyjątkowo uroczyście, nowo przyjęci do naszego Koła odebrali Legitymacje PZP z rąk Prezesa MZP-  Pana Marka Boroskiego. Prezes naszego Koła Stanisław Walczak odczytał rotę ślubowania, a nasze nowe koleżanki i koledzy złożyli ślubowanie na Sztandar Koła.

Pani Łucja Skonieczna – doktor nauk rolniczych w dziedzinie pszczelnictwa  w skrócie opisała rolę pszczół w naszym życiu i obrazowo przedstawiła ciężką pracę pszczelarza. Przypomniała nam, że dzień 20 maja, ONZ ustanowił Światowym Dniem Pszczół!

Wszyscy z uwagą wysłuchali też krótkiej historii powstania Koła w Grodzisku Mazowieckim i związanych z tym najważniejszych wydarzeń, zmian i jego rozwoju. Nie zabrakło nazwisk osób zasłużonych dla Koła i pszczelarstwa na przestrzeni tych lat. Historia opowiedziana przez Prezesa naszego Koła, który tym Prezesem jest już 30 lat! Podziękował swojej żonie Pani Marii, która jest mu wielką pomocą w tej pracy wręczając jej bukiet frezji – jej ulubionych kwiatów.

Centralnym punktem programu imprezy było oczywiście wręczenie medali, odznaczeń, wyróżnień oraz nagród pszczelarzom. Nie zapomniano również o gościach i tych, którzy wspomagają i uświetniają swoją pracą wszelkie uroczystości. I tak:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalski przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” pszczelarzom: J. Wiśniewskiemu, M. Kowalskiemu i S. Glezner. Odznaczenia wręczył Starosta Powiatu Grodziskiego – Pan Marek Wieżbicki.
 • Burmistrz Grodziska Mazowieckiego przyznał odznakę Złotej Bogorii dla R. Rybusiewicza, S. Walczaka, J. Wiśniewskiego, T. Jałowieckiego, i J. Komorowskiego. Odznaczenia wręczył Zastępca Burmistrza Tomasz Krupski.
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku – Joanna Wróblewska na ręce Prezesa Stanisława Walczaka wręczyła dyplom gratulacyjny. Prezes podziękował za wyróżnienie.
 • Medal im. ks. dr Jana Dzierżona, Zarząd Główny PZP przyznał Piotrowi Galińskiemu i Markowi Wieżbickiemu za 25 lat współpracy z Kołem, a tym samym za wybitny wkład w rozwój pszczelarstwa. Medale wręczył Prezes MZP Marek Boroski.
 • Pan Marek Wieżbicki pogratulował obchodzonego jubileuszu i przekazał na ręce naszego Prezesa Statuę.
 • Prezes MZP Marek Boroski odznaczył złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy E. Jaszczyńską i S. Glezner; srebrną odznaką S. Leśniaka; brązowa odznaką J. Zbińkowskiego,
 • Dyplomy za wybitny wkład w rozwój polskiego pszczelarstwa otrzymali: R. Rybusiewicz, A. Tarłowski, Z. Pira, A. Maliszewski, K. Kraszewska, Z. Lipner, S. Glezner, J. Wiśniewski.
 • Tytuł Honorowego Przyjaciela naszego Koła nadano; T. Zimnemu, H. Czajkowskiej, M. Boroskiemu.
 • Wyróżnienie za długoletnią działalność w naszym Kole przyznano: Z. Cybulskiemu (45 lat); B. Michalak (35); J. Komorowskiemu, A. Tarłowskiemu, M. Kowalskiemu, R. Rybusiewiczowi (25 lat); R. Pilichowskiemu, E. Wiśniewskiej (20 lat); L.Kucnerowi, K. Czarneckiemu, K. Kraszewskiej, A. Maliszewskiemu, J. Michalakow J. Krupińskiemu, J. Walczakowi, M. Wiśniewskiemu (15 lat).
 • Prezes Koła Pszczelarzy w Warszawie – Żoliborz, Pani Hanna Narkiewicz wręczyła dyplom dla naszego Koła; Prezes Koła Pszczelarzy w Nowym Dworze Mazowieckim – Pan Janusz Zielski wręczył list gratulacyjny, podobnie Regionalne Koło Pszczelarzy w Łowiczu.
 • Pan Marek Boroski odczytał list gratulacyjny od Prezydenta PZP Tadeusza Dylona.

Po tej oficjalnej części, która trochę się przedłużyła, zjedliśmy z apetytem obiad. Czas upływał  w miłej i przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło kieliszka mocniejszego trunku ku radości z otrzymanych prezentów i wyróżnień. Zrobiło się ciepło, nastrojowo… i naprawdę uroczyście.

To był 09 październik 2022 roku.

Było co… świętować! I byliśmy szczęśliwi!

Pogoda też dopisała!

Sporządziła
Elżbieta Jaszczyńska”

Dodaj komentarz